Overig

  • Ter inzage

    Het is wettelijk geregeld dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze of bezwaar in te dienen na het verlenen van een vergunning of tijdens de totstandkoming van een ruimtelijk plan. Daartoe liggen de vergunningen en plannen bij de gemeente ter inzage. Hieronder leest u wat op dit moment ter inzage ligt.

  • Ruimtelijke plannen

  • Bouwen en Wonen

  • Wmo-adviesraad

  • Subsidies maatschappelijke initiatieven

    29 januari 2020Subsidie wordt door de gemeente ingezet om iets te bereiken, om maatschappelijke effecten en beleidsdoelen te realiseren.

Uitgelicht