HRM, arbeidsvoorwaarden en integriteit

Met ons HRM-beleid willen we medewerkers binden en boeien. Als organisatie vinden we het daarom essentieel om met elkaar in gesprek te zijn. Continu zullen we met elkaar de balans moeten vinden tussen de behoeften van de organisatie en de behoeften van de medewerkers. Arbeidsvoorwaarden vormen daarbij een wezenlijk onderdeel. Sommige arbeidsvoorwaarden staan vast, op andere heb je recht en weer andere zijn als faciliteit beschikbaar. Ook hier geldt: er is veel mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de combinatie werk-privé, maar het initiatief komt vanuit jezelf.

Voor ons is het gemeengoed, maar realiseer je dat burgers weleens afhankelijk zijn van onze dienstverlening. Dit stelt eisen aan ons gedrag, namelijk dat we onafhankelijk en onpartijdig zijn. Hierover hebben we afspraken met elkaar, zie daarvoor ons integriteitbeleid.
Een social media- en referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Kom je bij ons in dienst, dan is het een vereiste dat je de integriteitsverklaring aflegt. Je verklaart daarmee dat je je houdt aan onze gedragscode. Ook vragen wij om originelen van je identiteitsbewijs, diploma's, aanstelling- en ontslagbesluiten. Wij maken daarvan zelf kopieën. Voor sommige functies moet je een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Dit is een benoemingsvoorwaarde en de kosten daarvan zullen wij vergoeden.
Als ambtenaar heb je een bijzondere positie. Zeker iets om je bewust van te zijn. Het gaat om burgervertrouwen, het voorkomen van de schijn tegen en een zorgvuldige plaatsing van de juiste persoon op de juiste plek.

Aan de slag bij Heusden?