Feiten en cijfers

De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt zo'n 44.500 inwoners. Zo maar enkele cijfers, die iets vertellen over de gemeente Heusden. Er zijn veel meer feiten en cijfers die een beeld geven van onze gemeente.

Bevolkingscijfers

Op 1 januari 2020 telde de gemeente Heusden 44.692 inwoners. In bijgaand overzicht ziet u hoe de bevolking qua leeftijd en woonplaats is opgebouwd. Wilt u weten hoeveel personen in 2019 in onze gemeente werden geboren, overleden of migreerden? Raadpleeg dan dit overzicht.

Heusden in cijfers

De belangrijkste feiten en cijfers vindt u op Heusdenincijfers.nl

Wijkatlas

Wilt u weten welk rapportcijfer bewoners voor hun buurt geven? Of hoe het met de werkloosheid staat in Heusden? In de Wijkatlas kunt u het allemaal vinden. Per wijk komen thema’s aan de orde zoals wonen, leefbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid, voorzieningen en gezondheid. De Wijkatlas verscheen in 2009 voor het eerst. Sinds 2017 is de Wijkatlas digitaal beschikbaar. In de digitale Wijkatlas vindt u alle cijfers sinds 2009 en kunt u zelf tabellen, grafieken en kaarten maken of de samenvattingen bekijken (per thema, wijkanalyses, totaaloverzicht). 

Begroting en voorjaarsnota

De begroting voor 2020 vindt u hier. Wilt u meer weten over de plannen van de gemeente voor 2019 en welke kosten daarmee gemoeid zijn, dan kunt u de online begroting van de gemeente Heusden raadplegen.

Een half jaar voorafgaand aan de begroting presenteert het college de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota formuleert het college de uitgangspunten voor de begroting. Welk nieuw beleid het wil ontwikkelen en welke cijfermatige aanpassingen nodig zijn om op de actualiteit in te kunnen spelen. De voorjaarsnota is hiermee en opmaat voor de begroting.  

Jaarverslag en jaarrekening

U kunt hier de online webpublicatie van het jaarverslag van de gemeente Heusden raadplegen. Het Jaarverslag geeft een terugblik. Welke activiteiten zijn in het afgelopen jaar uitgevoerd en welke resultaten zijn bereikt? De gemeente legt hierin inhoudelijke en financiële verantwoording af.

Klachten en bezwaarschriften
Jaarlijks ontvangt de gemeente een aantal klachten en bezwaarschriften. Klachten gaan over de manier waarop iemand behandeld is. Bezwaarschriften hebben betrekking op de inhoud van een besluit. De gemeente ziet een klacht en een bezwaarschrift als een gratis advies aan de organisatie om de dienstverlening te verbeteren.

Jaarverslag Handhaving

Waar staat de gemeente Heusden?

De gemeente Heusden neemt deel aan gemeentelijke benchmarkonderzoeken van het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Klik hier voor de vergelijking van de gemeente Heusden met andere gemeenten op de site van waarstaatjegemeente.nl.

Uitgelicht