Buurt Bestuurt

Steeds meer mensen zetten zich in voor de verbetering van hun woon- en leefomgeving. Ze willen met de gemeente en andere professionals in de wijk in gesprek over hoe het gaat in de wijk. Ook steken ze met z’n allen regelmatig de handen uit de mouwen om het wonen en leven in de wijk nog beter maken. In steeds meer kernen in de gemeente hebben ze zich verenigd in een Buurt Bestuurt comité.  

Samen beslissen
Door aan te sluiten bij een Buurt Bestuurt comité kunnen inwoners samen beslissen over wat beter kan in de wijk en hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Waar nodig krijgt Buurt Bestuurt hierbij ondersteuning van de gemeente of andere professionals in de wijk zoals de politie, de woningcorporatie of het welzijnswerk. Niet alle zaken die worden aangedragen kunnen tegelijkertijd worden opgepakt of uitgevoerd, maar de bewoners bepalen wel de prioriteit. Hierbij rekenen we er op dat inwoners zelf veel kunnen en willen doen om hun eigen woon- en leefomgeving beter, mooier en leefbaarder te maken.

Bij Buurt Bestuurt mag het overal over gaan. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen in de wijk, duurzaamheid, de openbare ruimte of aan veiligheid. Ook de zorg voor ouderen en de jeugd in de wijk zijn onderwerpen waar we graag met u over praten en samen met u werk van maken. In een aantal gevallen kan het zijn dat het college van Heusden of de gemeenteraad een besluit moeten nemen.

Budget
Waar nodig is er een budget beschikbaar dat kan worden ingezet. Centrale voorwaarden zijn dat de middelen ten goede komen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk en dat de besteding voor iedereen in de wijk op transparante wijze plaatsvindt.

Er zijn al enkele groepen in het kader van Buurt Bestuurt actief in de gemeente Heusden. Elke kern en elke wijk is anders. Bewoners kiezen zelf de vorm en de thema’s waar zij zich mee bezig willen houden.

Informatie
Vraagt u zich af of er in uw wijk een Buurt Bestuurt actief is en wilt u hieraan uw bijdrage leveren? Raadpleeg hiernaast het overzicht met alle Buurt Bestuurt comités in de gemeente Heusden.

Wilt u zelf aan de slag met een Buurt Bestuurt in uw wijk of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 1789. E-mailen kan ook: info@heusden.nl.