Inkoopbeleid

Sociale, duurzaamheids- en werkgelegenheidscriteria spelen een belangrijke rol bij de inkoopactiviteiten van de gemeente Heusden.

We leggen opdrachten, als dat mogelijk is, bij sociale werkvoorzieningen (Baanbrekers) en bij lokale ondernemers neer, zolang het maar in open en transparante concurrentie gaat en volgens de geldende wet- en regelgeving. Bij elke inkoopactiviteit besteden we aandacht aan de bijdrage van leveranciers aan duurzaamheid. Voor meer informatie over duurzaamheidcriteria verwijzen wij u naar de website duurzaam inkopen.

Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van roerende zaken en/of diensten aan de Gemeente Heusden.

Heusdense ondernemers

De gemeente Heusden geeft lokale ondernemers graag de kans om mee te dingen naar de uitvoering van diensten en (civieltechnische) werken. Er zijn bedrijven die al regelmatig van deze mogelijkheid gebruik maken. De gemeente wil alle ondernemers in de gelegenheid stellen zich aan te melden, zodat ook zij, die dat willen, in de toekomst deel kunnen nemen aan aanbestedingen van diensten en (civieltechnische) werken. De aanmelding is mogelijk door het aanmeldingsformulier voor lokale ondernemers in te vullen. Ondernemers die zich al eerder hebben aangemeld bij de gemeente staan vermeld op de lokale ondernemerslijst.

Uitgelicht