Commissie bezwaarschriften

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften houdt op dinsdagmiddag 3 maart een hoorzitting.

Tijdens deze hoorzitting worden twee bezwaarschriften behandeld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: tijdelijke ijsbaan op het grasveld aan de Zuid-Australië in Drunen

14:30 uur: het kappen van bomen Clauslaan / Willem Alexanderlaan in Vlijmen

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor nadere informatie en voor het bijwonen van de openbare zittingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789.
Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als de commissie dit nodig vindt. Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

 

Uitgelicht