Carbidschieten mag ook tijdens komende jaarwisseling

VuurwerkDinsdag 18 februari heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het beleid over het afsteken van vuurwerk en het carbidschieten. De regels rond carbidschieten tijdens de jaarwisseling blijven onveranderd. Over het gebruik van vuurwerk zijn landelijk nieuwe regels bepaald, in Heusden worden geen aanvullende maatregelen getroffen.  

Enquête
Om de raadsleden te helpen bij de discussie, hield de gemeente Heusden de afgelopen weken een enquête over het gebruik van vuurwerk en carbidschieten. In totaal hebben 2.660 mensen de enquête over vuurwerk ingevuld. Het grootste deel van hen, 91%, bracht de jaarwisseling in de gemeente Heusden door. De resultaten van de peiling zijn door het college overgedragen aan de gemeenteraad.  

Als we kijken naar de leeftijd van de deelnemers aan de enquête, zien we dat relatief weinig jongeren (tot 34 jaar) aan het onderzoek hebben deelgenomen. De uitslag van het onderzoek laat een verdeeld beeld zien. Als het gaat om vuurwerk vindt 36 procent dat het afsteken daarvan zeker moet kunnen. Een iets kleinere groep (34 procent) is voor het professioneel afsteken van vuurwerk. Zestien procent van de ondervraagden ziet liever helemaal geen vuurwerk meer in Heusden.

Verdeeld
Ook als het gaat om carbidschieten zijn de deelnemers verdeeld. Van de ondervraagden vindt 20 procent dat het zeker moet kunnen, veertien procent is voor carbidschieten in vastgestelde zones en 21 procent heeft geen problemen met carbidschieten zolang het maar niet in de bebouwde kom is. Veertig procent van de deelnemers ziet liever dat er helemaal niet meer aan carbidschieten wordt gedaan.

De verdeeldheid onder de deelnemers was ook terug te zien in de raadsvergadering. Daar stemde uiteindelijk een kleine meerderheid voor behoud van de huidige regels rond carbidschieten. Dus ook tijdens de komende jaarwisseling mogen mensen in Heusden carbidschieten, wel uitsluitend tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s nachts. Kijk hier de raadsvergadering terug.

Vuurwerk en carbid houden mensen bezig
Uit de hoge respons op de peiling en de vele discussies op bijvoorbeeld sociale media, blijkt dat vuurwerk en carbid onderwerpen zijn die onze inwoners bezig houden. Dit is een duidelijke verandering ten opzicht van vorig jaar, toen beide onderwerpen niet tot zichtbare maatschappelijke discussie leidden.

Uitgelicht