Zienswijzen op kadernotitie windenergie

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We hebben al een visie op zonne-energie en nu ligt er een kadernotitie windenergie voor.  Er zijn 55 zienswijzen ingediend op deze kadernotitie. De komende weken bekijken we deze grondig en zorgvuldig. We gaan goed en nauwkeurig afwegen op welke manier dit leidt tot aanpassingen. De ingediende zienswijzen dragen bij aan een definitieve versie van de kadernotitie windenergie die naar verwachting op 12 mei 2020 op de agenda van de gemeenteraad komt. Eerder verwachtten we dat dit op 24 maart al zou zijn, maar gezien het aantal zienswijzen is dit niet haalbaar. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid in deze.

Afwegingskader

Samen met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners zijn tijdens een aantal bijeenkomsten uitgangspunten voor deze kadernotitie verzameld. Het beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in Heusden en onder welke voorwaarden. De kadernotitie geeft -na vaststelling- uiteindelijk een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windturbines in Heusden kunnen worden gerealiseerd. Initiatieven voor windturbines kunnen daarna pas hierop beoordeeld worden. Als er dan een initiatief voor een windturbine komt die als kansrijk wordt gezien, omdat er draagvlak voor is en het voldoet aan de kadernotitie, dan is het ook nog nodig om onder meer een omgevingsprocedure (afwijken bestemmingsplan) te doorlopen en de benodigde vergunningen aan te vragen.

Relatie met Regionale Energie en KlimaatStrategie (REKS)

Op 12 februari werden de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, waar ook Heusden deel van uitmaakt, bijgepraat over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Onderdeel van deze REKS is een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie. De gemeenteraad vindt het belangrijk om, voordat de REKS door de regio wordt vastgesteld, zelf, samen met de inwoners, een visie te hebben op windenergie via deze kadernotitie. Hier vindt u meer informatie over de REKS.

Waarom windenergie?

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden willen we ons aandeel leveren.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag via info@heusden.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met John Burgs of Detmar Bok via (073) 513 17 89.

#Heel.Heusden.Duurzaam. | Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl.

 

Uitgelicht