Raadsvergadering 18 februari 2020

Op dinsdag 18 februari vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

De raad besluit over de volgende onderwerpen:

  • Afscheid raadslid en beëdiging nieuw raadslid
  • Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2017 - 2026
  • Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Heusden 2020
  • Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ Veiligheidsregio Brabant-Noord
  • Normenkader Rechtmatigheid 2019

Hier vind je meer informatie over het spreekrecht, de agenda en de raadstukken.

Uitgelicht