Bladkorven

Net als voorgaande jaren worden er op meerdere plaatsen, binnen de bebouwde kom, bladkorven geplaatst om blad te verzamelen. Bij het plaatsen van de korven letten we onder andere op het aantal bomen in de buurt en de grootte van bomen. Ook houden we rekening met de afstand van de verzamelplaatsen onderling en de beschikbare ruimte. De gemeente verwijdert het blad van de openbare weg, van grasvelden en uit de gemeentelijke plantsoenen. In grotere plantsoenvakken kan het zijn dat het blad blijft liggen ter bescherming van de planten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat overlast beperkt blijft. Veeg dus geen bladeren op de weg want de bladhopen kunnen gevaarlijk zijn voor fietsers.

Bekijk hier waar we bladkorven hebben geplaatst.

Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?

• Omdat takken door de mazen van de korf steken waardoor ze bij het leegmaken blijven hangen. De korf verbuigt hierdoor of gaat kapot.

• Omdat takken en ander groenafval vervuiling vormen voor onze composteerder. 

• Omdat wij als gemeente meer moeten betalen wanneer er takken en ander groenafval bij de bladeren zitten. Er moet dan extra gesorteerd worden en daarbij moet het ook anders bewerkt worden.


Verwijdering bladkorf

Wordt er in de geplaatste bladkorf ander afval dan bladeren gestort, dan plaatsen wij een rood-wit lint om de korf. Dit is een waarschuwing. Wordt daarna wederom ander afval geconstateerd dan verwijderen we de korf.

Afhankelijk van het aanbod wordt de korf één of meerdere keren per week geledigd.

Nieuwe verzoeken

Het is niet meer mogelijk om nieuwe verzoeken in te dienen voor plaatsing van een bladkorf voor dit jaar. Alle ingediende verzoeken nemen we volgend jaar mee in de bepaling van de locaties.

Uitgelicht