MogelijkMakers gezocht

Spring jij eruit? Wij zoeken MogelijkMakers die uitgaan van kansen in plaats van drempels en ruimte willen bieden aan initiatieven van burgers en ondernemers.

Wij zijn op zoek naar MogelijkMakers in de functie van:

  • Hoofdbode
  • Assistent opzichter
  • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
  • Coördinator Omgevingsdienst

 Kijk snel op www.werkeninnoordoostbrabant.nl voor deze vacatures.

spring jij eruit
Spring jij eruit?

Uitgelicht