Wolf in Heusden

Er is een wolf actief in onze gemeente. Het dier doodde tientallen schapen in Hedikhuizen. Op camerabeelden is te zien dat het ook schapen heeft aangevallen in Vlijmen. De beelden die dit oplevert kunnen schokkend zijn en met name voor schapenhouders is dit een zorgelijke situatie. 

Provincie bevoegd gezag

Na het eerste incident hebben we contact gezocht met de provincie, omdat die het bevoegde gezag is in deze situatie met een streng beschermde diersoort. Daarbij hebben we het verdoven en verplaatsen van het dier aangedragen als oplossing. De provincie geeft aan hier nu nog niet voor te kiezen, omdat de wolf geen vreemd gedrag vertoont en niet agressief is richting mensen. Bovendien is het moeilijk te bepalen waarheen het dier verplaatst zou moeten worden. Er wordt gewerkt aan een aanpak. De provincie doet dat samen met ZLTO, Zoogdierenvereniging, LTO en de gemeente. Voor nu is de oproep om zoveel mogelijk te doen aan bescherming van vee.

Meer informatie


Actueel

Informatiebronnen

Uitgelicht