Windenergie in Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft op 12 mei 2020 de Kadernotitie windenergie vastgesteld. In Heusden willen wij ook ons aandeel leveren in het omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We hebben al een visie op zonne-energie en nu is er een kadernotitie windenergie.

Afwegingskader

Samen met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners zijn tijdens een aantal bijeenkomsten uitgangspunten voor deze kadernotitie verzameld. Daarnaast is waardevolle feedback gegeven op de ontwerpkadernotitie. Het eindresultaat is een kadernotitie windenergie, vastgesteld door gemeenteraad van Heusden op 12 mei 2020. De kadernotitie beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in Heusden en onder welke voorwaarden. Initiatieven voor windturbines kunnen daarna pas hierop beoordeeld worden.

Initiatief voor windturbines

Als er dan een initiatief voor windturbines komt die als kansrijk wordt gezien, omdat er draagvlak voor is en het voldoet aan de kadernotitie, dan is het ook nog nodig om een omgevingsprocedure (afwijken bestemmingsplan) te doorlopen en de benodigde vergunningen aan te vragen.

Relatie met Regionale Energie en KlimaatStrategie (REKS)

Heusden maakt ook deel uit van de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant. Onderdeel van deze REKS is een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie. De gemeenteraad vindt het belangrijk om, voordat de REKS door de regio wordt vastgesteld, zelf, samen met de inwoners, een visie te hebben op windenergie via deze kadernotitie. Naar verwachting zal onze notitie niet conflicteren met de uitgangspunten van de REKS. Hier vindt u meer informatie over de REKS

#Heel. Heusden. Duurzaam. | Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl.

Uitgelicht