Lintjesregen 2020

Acht lintjes in Heusden

Burgemeester Willemijn van Hees heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de gemeente Heusden mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn benoemd in de Orde van Oranje Nassau, omdat ze zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. Zeven ervan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In verband met de maatregelen rondom de coronacrisis zijn de kandidaten niet thuis bezocht, maar heeft de burgemeester ze gebeld met het goede nieuws dat zij een lintje mochten ontvangen.

Theo Nelissen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Theo Nelissen was bestuurslid van HUB Noord-Brabant (scholen voor kinderen met leerproblemen) en Willem Twee Poppodium. Later is hij nog meer vrijwilligerswerk gaan doen, waaronder zijn inzet voor begeleid wonen (Chapeau Woonkring Heusden), de Voedselbank, stichting Leergeld Heusden en Farent (voorheen Juvans).

KO

Mariet van der Bruggen-van der Zee (Lid in Orde van Oranje Nassau)
Mariet van der Bruggen is al meer dan dertig jaren een zeer actieve vrijwilligster in de parochie Wonderbare Moeder in Drunen, waar ze vooral betrokken is bij het kerkenwerk voor kinderen. Daarnaast vervangt ze de parochiesecretaresse als deze afwezig is, is ze coördinator van de jaarlijks collectie van de Nierstichting én vrijwilligster bij de damesgymclub van SHJ Drunen.

 KO

Frans van Delft (Lid in Orde van Oranje Nassau)
Frans van Delft is lid geweest van de Leden- en Verzekerdenraad van de VGZ, waar hij mensen hielp bij ingewikkelde procedures. Na zijn pensionering is hij zich volledig gaan inzetten voor de Voedselbank, Bijeen en Stichting Leergeld. Daarnaast was hij ruim veertien jaren hoofdman van de Onze Lieve Vrouwe Schuts in Vlijmen en later is hij hoofdman geworden van de ‘nieuwe’ Schuts.

KO

Corrie van Dortmont-de Hart (Lid in Orde van Oranje Nassau)
Corrie van Dortmont onderhoudt al ruim dertig jaren de R.K. begraafplaats naast de Lambertuskerk in Hedikhuizen alsof het haar eigen tuin is. Ze weet ook precies welke graven regelmatig bezocht en onderhouden worden en van de graven die niet (zo vaak) bezocht worden, maakt zij de stenen schoon. Daarnaast is ze vrijwilligster bij het woonzorgcentrum St. Antonius in de vesting Heusden en staat ze paraat voor alle mensen in Hedikhuizen die hulp of aandacht nodig hebben.

KO

Menno Engwerda (Lid in Orde van Oranje Nassau)
Menno Engwerda is als begeleider van een visueel gehandicapte onmisbaar geweest in diens maatschappelijke verkeer. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk voor de Blindenbond St. Odilia, afdeling Haarlem gedaan. Hij is nog steeds vrijwilliger bij de Vereniging Senioren Heusden, het Collectief Ouderen Vervoer Heusden, de Vereniging Ouderen Vervoer en de bewonerscommissie Castellum.

KO
 

Arnold Pelders (Lid in Orde van Oranje Nassau)
Sinds 1993 is Arnold Pelders betrokken bij de Bijenvereniging De Langstraat. Hij zorgde ervoor dat zelfs in Tanzania mensen wilden/konden houden. Daarnaast was hij vrijwilliger bij de Scouting dr. Akkermansgroep in Drunen en bij twee basisscholen in de voormalige gemeente Drunen.

KO

Jeanne Pullens
Jeanne Pullens is bijna fulltime bezig met vrijwilligerswerk in de gemeente Heusden en daarbuiten. De activiteiten en evenementen in het Gouverneurshuis vragen bijna dagelijks haar aandacht en inzet. Bijna twintig jaar is zij jaarlijks vrijwilligster geweest bij het Internationale Vocalistenconcours in ’s-Hertogenbosch. Inmiddels is ze twintig jaar bestuurslid van Heusden Vesting Klassiek en sinds acht jaren is zij vrijwillig buurtbemiddelaar bij ContourdeTwern.

KO

Piet van de Wiel
Sinds de jaren ‘80 is Piet van de Wiel als vrijwilliger betrokken bij de Heusdense gemeenschap; eerst als sportvrijwilliger bij de Vlijmense Mixed Hockey Club, daarna in woonzorgcentrum St. Janshof in Vlijmen. Later is hij vrijwilligerswerk gaan doen bij HTR en Maaswaarden Zorgplein in Wijk en Aalburg.

KO

 

 

Uitgelicht