Informatievergaderingen

Op dinsdag 14 april, woensdag 15 april en donderdag 16 april vergaderen de raadsleden van Heusden. Vanwege het coronavirus vergaderen de raadsleden digitaal. De vergaderingen zijn dan te volgen via deze website en starten alle dagen om 19.30 uur.

 Vergadering 14 april: Ruimte
Op de agenda staan onder meer: GVVP onderdeel Mobiliteitsvisie, Startnotitie Omgevingsvisie Heusden en Ontwerpbestemmingsplannen Roestenburg Nieuwkuijk, Bosscheweg 85 Drunen en Ambrosiushof 1 Haarsteeg.
> Naar agenda en stukken 14 april

Vergadering 15 april: Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Kadernotitie Windenergie 2020 en Conceptbod Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant.
> Naar agenda en stukken 15 april

Vergadering 16 april: Samenleving en Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Maatschappelijke voorzieningen De Grassen, Eigendom, beheer en vervanging kunstgras hockeyvelden, Inzet praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
> Naar agenda en stukken 16 april

Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s.

Uitgelicht