Start voorbereidende werkzaamheden GOL

In februari 2020 is de opdracht voor de realisatie van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gegund aan de Combinatie Mourik-Besix (CMB).

Voordat de werkzaamheden kunnen starten, moet er eerst nog een definitief akkoord komen op het Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Wij zijn nog steeds in afwachting van een zittingsdatum bij de Raad van State voor inhoudelijke behandeling van de zaak. De aannemerscombinatie begint al wel met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Het gaat onder meer om metingen, sonderingen (meting draagkracht grond) en het traceren en benaderen van niet gesprongen explosieven. Met de daadwerkelijke uitvoering wordt pas gestart nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Voor een deel vinden deze werkzaamheden plaats binnen de gemeente Heusden. Pachters en eigenaren van de betreffende gronden zijn hiervan op de hoogte gebracht. Verder gaat het om locaties in de openbare ruimte. De aannemer zal eventuele overlast tot het minimum beperken.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden half april starten en rond de zomervakantie zijn afgerond. Op dit moment vormt de Corona-crisis nog geen belemmering voor de werkzaamheden. Het kan natuurlijk zijn dat dit de komende weken nog verandert. Sowieso nemen de medewerkers van CMB alle geldende richtlijnen van het RIVM in acht.

Meer informatie over GOL

g

Uitgelicht