In De Grassen mogelijk ruimte voor basisschool en andere maatschappelijke voorzieningen

De eerste fase van woonwijk De Grassen in Vlijmen is zo goed als klaar. Het college heeft op 24 maart 2020 besloten de raad voor te stellen om in de volgende fase van deze wijk naast woningen ook een basisschool te bouwen. Het gaat hier om de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Bussel; dit is al afgestemd met Stichting Scala.

Ook stelt het college de raad voor om bij de verdere planuitwerking van De Grassen rekening te houden met maximaal 8.000 m2 ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Deze ruimte is niet alleen voor de basisschool bedoeld, maar ook voor mogelijk een gym- of sportzaal, een kinderopvangfaciliteit en een gezondheidscentrum in De Grassen. Hier is behoefte aan in Vlijmen blijkt uit de vragen die we hierover al krijgen. Met de komst van maatschappelijke voorzieningen, zou de woonwijk nog aantrekkelijker kunnen worden. Naar verwachting komt dit voorstel op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Vervolgstappen
Als de raad hiermee instemt, dan worden nadere voorstellen voorbereid voor de keuze tussen een gymzaal en sportzaal, en de keuze voor een kinderopvangfaciliteit in of bij de vervangende nieuwbouw voor de basisschool en de keuze voor een gezondheidscentrum. Hierover moeten nog nadere gesprekken worden gevoerd met de verschillende partners. Een goede afweging van deze keuzes moet nog plaatsvinden, waaronder de financiële haalbaarheid. Hier zijn dus nog geen besluiten over genomen. Ook wil het college onderzoek doen naar de potentie van de vrijkomende locatie van De Bussel.

Aantrekkelijke woonwijk
De Grassen is een populaire nieuwbouwwijk. We willen deze wijk nog aantrekkelijker maken, voor nu en in de toekomst. Gelegen aan de toekomstige entree van Vlijmen kent de wijk een snelle ontsluitingsmogelijkheid. De mogelijk toekomstige aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen in de directe nabijheid van De Grassen levert een extra aantrekkingskracht op voor deze wijk. We staan pas aan het begin van de voorbereiding van de volgende fase van De Grassen, waarvoor we ook tijdig willen afstemmen met omwonenden van De Grassen, bestaande en nieuwe bewoners van de wijk en andere belanghebbenden.

Meer informatie

g

Uitgelicht