Zonnevelden

Zon geeft energie!
Wat vind jij van de visie op zonnevelden?

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Vaak op eigen dak. Dat is alleen niet altijd en overal mogelijk en er is meer nodig om ‘Heel Heusden duurzaam’ (energieneutraal) te krijgen. Bijvoorbeeld met zonnevelden. Dit zijn gebieden waar zonnepanelen op de grond staan. Samen met partners als Energiek Heusden, ZLTO, de Duinboeren, Natuur- en Milieuvereniging Heusden en anderen zijn uitgangspunten verzameld voor een visie op de ontwikkeling van zonnevelden in Heusden. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een ontwerpvisie.

Je kunt nog reageren

Inwoners gaven tijdens de drukbezochte informatieavond op 27 maart en tijdens de inzagetermijn waardevolle feedback op het ontwerp van de visie zonnevelden. Over het algemeen zijn de reacties positief kritisch. We constateren dat de ontwerpvisie een goede basis vormt, maar een aantal punten vraagt nog om verdere uitwerking, verduidelijking en aanscherping. Ook jouw reactie kan daarbij helpen. Daarom verlengen we de inspraaktermijn tot en met woensdag 24 april 2019. Je kunt de conceptvisie zonnevelden online inzien en in het gemeentehuis in Vlijmen.

Vervolg

De reacties van inwoners nemen we mee in de uiteindelijke visie die naar verwachting op 2 juli 2019 voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Nadat de visie is vastgesteld geeft het een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in Heusden kunnen worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor zonnevelden beoordeeld worden.

Heel.Heusden.Duurzaam.

Zonnevelden

Uitgelicht