Aankondiging Raadsvergadering 24 maart 2020

Op dinsdag 24 maart vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. In verband met de genomen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kun je vergadering live volgen via de computer

Het is niet mogelijk om de raadsvergadering openbaar bij te wonen. Klik hier om de vergadering live te volgen. 

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:

 • Kredietvotering uitvoeringsfase GOL en voorbereidingskrediet mitigerende maatregelen
 • Regio Noordoost Brabant: samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’, convenant regionale samenwerking 2021-2024 en basisdocument samenwerkingsafspraken
 • Economische Agenda Heusden 2020-2023
 • Bestemmingsplan Heusden Buitengebied 4e herziening De Hoeven 52-52a
 • Kadernota 2021 GGD HvB en Kaderbrief begroting 2021 RAV BMWN
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
 • Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2021-2024
 • Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII 2019
 • Bestemmingsplan Tongerloostraat 16 Elshout
 • Vervanging toplaag tennisbanen Sportpark De Hoge Heide
 • Benoeming fractieondersteuner

Kijk voor de agenda en de raadstukken op onze website: www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’.

Uitgelicht