Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. 
 

Kiezerspas

Wil je bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement stemmen in een andere gemeente in Nederland? Dan kun je jouw stempas om laten zetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Europees Parlement verkiezingen kan in heel Nederland worden gestemd.

Je kunt een kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvragen. Het verzoek moet dan uiterlijk 20 mei  bij de gemeente ontvangen zijn. Klik hier om het formulier te downloaden. Je kunt een kiezerspas ook mondeling aanvragen bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen. Dit kan tot uiterlijk 22 mei, 12.00 uur. Je moet de reeds ontvangen stempas meteen inleveren. Na aanvraag kun je uitsluitend met deze pas stemmen en bij verlies krijg je geen nieuwe stempas.

Volmacht

Kun je op 23 mei niet zelf naar het stembureau? Dan kun je iemand anders voor je laten stemmen. Je verleent dan een volmacht aan iemand. Degene die jouw stem uitbrengt (de gemachtigde), kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt. 

Je kunt op 2 manieren een volmacht verlenen! Op de achterzijde van de stempas kun je onderhands een volmacht verlenen aan een andere kiesgerechtigde in onze gemeente. Vergeet deze volmacht niet te ondertekenen en een kopie van je legitimatiebewijs mee te geven aan de gemachtigde. Kun je na de bezorging van de stempas geen onderhandse volmacht verlenen of wil je jouw stem uit laten brengen door een kiezer die niet in onze gemeente woont, dan kun je tot en met 20 mei een verzoek indienen voor een schriftelijke volmacht. Het formulier hiervoor kun hier dowloaden of afhalen bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen.


Stemmen met stempas én legitimatiebewijs

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet je je kunnen legitimeren bij het stemlokaal met een identiteitsdocument en een persoonlijke stempas. Zonder deze documenten kun je niet deelnemen aan de stemming. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 23 mei 2014, of een latere datum moet staan. Meer informatie vind je hier.

 

Stempas niet ontvangen of kwijt?

De stempassen zijn inmiddels bezorgd. Als u uw stempas kwijt bent of u heeft niets ontvangen dan kunt u hier een nieuwe aanvragen, hiervoor heb je een DigiD nodig of persoonlijk aan de balie. Vergeet dan niet een legitimatiebewijs mee te nemen. Je kunt een nieuwe stempas aanvragen tot 22 mei 12.00 uur.

 

Stembureau's

Een overzicht van de stembureau's in de gemeente Heusden vind je hier.

 

Stemhulp

Onderzoeksinstituut Kieskompas heeft een stemhulp voor de Europese verkiezingen ontwikkeld: eu.kieskompas.nl

 

Informatie voor politieke partijen

 

Kijk hier voor een overzicht van alle plakplaatsen en de beleidsregels verkiezingsreclame voor de gemeente Heusden.

 

 

Uitgelicht