Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Principeverzoek
Heeft u plannen om te bouwen, te verbouwen, bomen te kappen, te slopen een terrein aan te passen, water te lozen, enzovoort? U kunt dit allemaal in één keer aanvragen via de omgevingsvergunning.

Bij omvangrijke of complexe (ver)bouwwerken kunnen de kosten voor deze vergunning hoog zijn. daarom kunt u bij ons een principeverzoek indienen. Dan kunt u inschatten of u voor uw plannen een vergunning kunt krijgen. Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden maar het bespaart u mogelijk hoge onderzoeks- en legeskosten als uw wensen niet haalbaar zijn,

Als u vragen heeft over het indienen van een principeverzoek, neem dan contact op met onze bouwplantoetsers via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl. Zij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning nodig?
Soms heeft u geen vergunning nodig. Controleer dit eerst via de vergunningscheck van het omgevingsloket. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen via (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl. Als uit de vergunningscheck blijkt dat u wel een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze digitaal aanvragen. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig. Bent u niet in het bezit bent van een DigiD inlogcode, dan is het ook mogelijk om de vergunning op papier in te vullen. U kunt het formulier hier downloaden als PDF.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een of meerdere bomen? Kijk dan in dit stroomschema.

Bedrijven kunnen een omgevingsvergunning aanvragen via eHerkenning en voor milieuactiviteiten kunnen bedrijven de check gebruiken van de Rijksoverheid.

Bouwen of verbouwen?

Gaat u bouwen of verbouwen? Daar komt heel wat bij kijken. Hier leest u meer over vergunningen, duurzaam bouwen en groene energie

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning of een principeverzoek worden leges in rekening gebracht. De bedragen staan in de legesverordening.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht