Verhuizing

Aangepaste openingstijden in 2019

In de herfstvakantie (maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober) werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak. Dit geldt ook voor de kerstvakantie.
Donderdag 5 december is de gemeentebalie vanaf 16.00 uur gesloten en zijn wij telefonisch niet meer bereikbaar
Donderdag 19 december zijn wij vanwege een bijeenkomst vanaf 14.30 uur gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
In de kerstvakantie werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak.
Dinsdag 24 december zijn wij vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar. 1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
Dinsdag 31 december zijn wij vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar. Op Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

Direct u verhuizing doorgeven? Dat kan online!

Maak hiervoor gebruik van de knop aan de rechter zijde in het scherm.

U kunt ook aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen terecht.

In de middag werken wij alleen op afspraak. In de schoolvakanties werken wij de hele dag alleen op afspraak.

Verhuist u binnen onze gemeente of verhuist u vanuit een andere gemeente naar Heusden?
Dan moet u hiervan binnen 5 dagen aangifte doen bij de gemeente. Gaat u bij iemand inwonen, dan moet de hoofdbewoner hiervoor schriftelijk toestemming geven. Betrekt u een huurwoning, dan ontvangen wij graag een kopie van het huurcontract.
De aangifte kan digitaal met DigiD of schriftelijk. De aangifte moet altijd voorzien zijn van uw handtekening.

Verhuist u vanuit de gemeente Heusden naar een andere gemeente?
Dan moet u binnen 5 dagen aangifte doen in uw nieuwe woongemeente. Uitschrijven bij de gemeente Heusden is niet nodig.

Verhuizen naar Nederland, vanuit het buitenland ( immigratie)

Vertrek naar het buitenland ( emigratie)

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen. Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Persoonlijke aangifte
Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Schriftelijke aangifte
In een schriftelijke aangifte moet u de volgende zaken vermelden:

 • uw naam en geboortedatum;

 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;

 • uw oude adres;

 • uw nieuwe adres;

 • de datum van uw verhuizing;

 • Uw handtekening.

Gaat u bij iemand inwonen?
Dan heeft u ook een schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner, met daarbij een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

U moet de schriftelijke aangifte ondertekend toesturen, vergezeld van een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • u zelf als u 16 jaar of ouder bent;

 • de ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar;

 • de ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, als deze personen niet zelf aangifte doen;

 • de curator van de onder curatele gestelde;

 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;

 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;

 • echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben;
  Woont u ongehuwd samen, dan moeten u en uw partner ieder een eigen aangifte doen;

 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht

Verhuizing doorgeven