Verhuizing

Een verhuizing kunt u online of schriftelijk doorgeven.

Verhuist u binnen onze gemeente of verhuist u vanuit een andere gemeente naar Heusden?
Dan moet u hiervan binnen 5 dagen aangifte doen bij de gemeente. Gaat u bij iemand inwonen, dan moet de hoofdbewoner hiervoor schriftelijk toestemming geven. Betrekt u een huurwoning, dan ontvangen wij graag een kopie van het huurcontract.

Verhuist u vanuit de gemeente Heusden naar een andere gemeente?
Dan moet u binnen 5 dagen aangifte doen in uw nieuwe woongemeente. Uitschrijven bij de gemeente Heusden is niet nodig.

Verhuizen naar Nederland, vanuit het buitenland ( immigratie)

Vertrek naar het buitenland ( emigratie)

Een verhuizing doorgeven, kan ook aan de balie in het gemeentehuis in Vlijmen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Neem voor vragen contact op met de gemeente.

Persoonlijke aangifte
Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Schriftelijke aangifte
In een schriftelijke aangifte moet u de volgende zaken vermelden:

 • uw naam en geboortedatum;
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;
 • uw oude adres;
 • uw nieuwe adres;
 • de datum van uw verhuizing;

Gaat u bij iemand inwonen?
Dan heeft u ook een schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner, met daarbij een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

U moet de schriftelijke aangifte ondertekend toesturen, vergezeld van een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • u zelf als u 16 jaar of ouder bent;
 • de ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, als deze personen niet zelf aangifte doen;
 • de curator van de onder curatele gestelde;
 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben;
  Woont u ongehuwd samen, dan moeten u en uw partner ieder een eigen aangifte doen;
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Uitgelicht