Uittreksel, bevolkingsadministratie

U kunt verschillende soorten uittreksels bij de gemeente aanvragen. Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) is een officiƫle verklaring waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een uittreksel van de burgerlijke stand is een afschrift van een belangrijke gebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Meenemen
Neem het volgende mee als u een uittreksel komt aanvragen:

  • Een geldig legitimatiebewijs

  • Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag

Levertijd
U krijgt het uittreksel direct mee aan de balie. Vraagt u het digitaal of schriftelijk aan, dan ontvangt u het binnen enkele werkdagen thuis.

Machtigen
U kunt iemand schriftelijk machtigen om voor u een uittreksel aan te vragen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en zich kunnen legitimeren. De machtiging moet de reden van de aanvraag en beide handtekeningen bevatten. U moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs erbij voegen.

Digitaal of schriftelijk
U kunt een uittreksel ook online of schriftelijk aanvragen. Online ondertekent u de aanvraag via DigiD. Als u het schriftelijk aanvraagt, geef dan de reden aan welk afschrift u nodig heeft en waarom. Vergeet niet om uw handtekening onder het verzoek te plaatsen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe te voegen.

Internationaal uittreksel

Heeft u een uittreksel nodig voor een instantie in het buitenland, dan kunt u een meertalig uittreksel BRP krijgen. Dit kost 17,55 euro.

Levertijd
Vraagt u een uittreksel bij de balie van de gemeente aan, dan krijgt u dit direct mee.
Vraagt u een uittreksel schriftelijk aan, dan ontvangt u het binnen enkele werkdagen thuis.

Toelichting kosten

Kosten
Een uittreksel uit de BRP kost 8,80 euro.

Een afschrift van de burgerlijke stand (b.v. een huwelijksakte) kost 12,90 euro.
U betaalt bij de aanvraag. U kunt bij ons pinnen.

Internationaal uittreksel
Heeft u een uittreksel nodig voor een instantie in het buitenland, dan kunt u een meertalig uittreksel BRP krijgen. Dit kost 17,70 euro.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht