Windenergie in Heusden?

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden willen we ons aandeel leveren.

Kadernotitie Windenergie

Daarom gaan we (naast de visie op zonnevelden) het komend half jaar een kadernotitie Windenergie opstellen. Het uiteindelijke doel van deze notitie is om te komen tot een aantal mogelijke locaties die geschikt zijn voor windenergie en onder welke voorwaarden. Dit doen we samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen. Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame (wind- en zonne) energie en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken. We organiseren een aantal bijeenkomsten waarin iedereen kan meedenken. Het is uiteindelijk aan de raad om de kadernotitie vast te stellen. 

Bijeenkomsten over windenergie

  • Op 10 september praatte een groep van betrokken inwoners over het proces waarop de nieuwe gemeentelijke visie op windenergie tot stand moet komen.  Zie dit Facebook bericht.
  • Op 18 september praatte duurzaamheidspartners in het gemeentehuis in Vlijmen over windenergie.

Uitnodiging voor de bijeenkomsten met inwoners op:

  • 24 september vanaf 19.00 tot 21.00 uur in de Voorste Venne, Anton Pieckplein 71 in Drunen.
  • 30 september vanaf 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Vlijmen, Julianastraat 34. 

Vervolg

Na deze bijeenkomsten vindt er nog een bijeenkomst plaats waarbij we samen met inwoners en andere betrokken partijen dieper ingaan op de materie. Vervolgens stellen we de kadernotitie op. Daarna volgt een periode waarin je de notitie kunt inzien. Als alles volgens planning verloopt, wordt de kadernotitie in maart 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer informatie 

Op de volgende sites vind je meer informatie over windenergie (nut en noodzaak, wet- en regelgeving, omgeving, cijfers, enzovoort):

#Heel. Heusden. Duurzaam. | Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl 

Windenergie

Uitgelicht