Subsidie voor isoleren woningen

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Subsidie kan worden aangevraagd voor isolatie van de buitenschil van woningen, zoals voor  vloer-, dak en gevelisolatie en voor het vervangen van bestaand glas. Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden.

1. Aan de woning wordt minimaal een van de volgende maatregelen uitgevoerd;

a. aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

b. aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

c. gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

  • door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of
  • door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m2 k/W is;

d. het vervangen van bestaand glas door HR++- glas of HR+++-glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

Er wordt geen subsidie toegekend voor de uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen dan wel voldoen aan gangbare minimum kwaliteitseisen.

Waaraan moet de subsidie aanvraag voldoen?

Een aanvraag voor deze isolatiesubsidie kun je aanvragen door middel van een aanvraagformulie. Het aanvraagformulier vind je hier . 
Bij de aanvraag moet een overzicht en een specificatie van de te treffen isolatiemaatregelen en offerte of kostenraming van de investeringskosten.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De subsidieregeling is een groot succes en dat betekent dat wij helaas niet kunnen voldoen aan de uitdaging om iedereen binnen de gestelde termijn van 8 weken reactie kunnen geven. Dit neemt niet weg dat het potje nog niet leeg is en aanvragen nog steeds gewoon gedaan kunnen worden!

Hoeveel subsidie kan worden toegekend?

De subsidie is opgebouwd als staffel; hoe meer maatregelen je treft, hoe meer subsidie je krijgt. De subsidie voor één maatregel is 15%, voor 2 maatregelen 17,5% en voor 3 maatregelen 20% van de werkelijke kosten. Het minimale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 75, het maximum is € 500 per aanvraag.

Heel Heusden Isoleert
Denk je aan woningisolatie, omdat je fijner wilt wonen én tot honderden euro’s besparen, ken je dan Heel Heusden Isoleert al? Voor 20 euro kun je professioneel isolatieadvies inwinnen en vrijblijvende collectieve offertes aanvragen voor isolatieglas, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie. Op www.energiekheusden.nl kun je je tot 14 augustus 2019 aanmelden en vind je meer informatie. Een aanmeldformulier kun je ook aanvragen bij de gemeente via (073) 513 17 89.

#Heel. Heusden. Duurzaam.

isoleren

 

Uitgelicht