Start aanleg waterberging Drunen

Locatie van de waterberging tussen bedrijventerrein Groenewoud en de A59We kregen van meerdere kanten vragen over de waterberging, die Waterschap Aa & Maas aanlegt aan de rand van Drunen. In deze waterberging wordt bij hevige regenval water tijdelijk opgevangen om wateroverlast op het bedrijventerrein Groenewoud en in Drunen te voorkomen. Een aantal bomen is verwijderd om ruimte te maken voor de waterberging. De gekapte bomen worden één op één gecompenseerd. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden en het waterschap Aa en Maas is er een plan opgesteld om in en rondom de waterberging méér natuur terug te brengen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een poel. Voor de zomer van 2020 is de waterberging gereed.

Waarom een waterberging?

Het klimaat verandert waardoor we steeds vaker te maken krijgen met langdurige periodes van droogte en extreme piekbuien. Deze extreme weersituaties vragen om maatregelen zoals de aanleg van een waterberging waarin water bij hevige regenval tijdelijk opgevangen kan worden. Een dergelijke extreme bui kan statistisch gezien ééns in de 100 jaar voor komen, maar dat kan ook morgen zijn. Daarom moeten we ons daar nu al op voorbereiden.

In het persbericht van Waterschap Aa & Maas leest u meer over:

  • Waarom de waterberging wordt aangelegd op de locatie tussen bedrijventerrein Groenewoud en de A59
  • Compensatie voor bomen die moeten worden gekapt voor de aanleg van de waterberging
  • De werkzaamheden voor de aanleg van de waterberging

Meer informatie

Uitgelicht