Plan Steenenburg

Kelders Senior Group en het college van Heusden hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van Plan Steenenburg (voorheen Poort van Heusden) tot een hoogwaardig landschap waar wonen, werken, zorg en recreatie hand in hand gaan. Het college stelt de raad voor om daarmee in te stemmen. Naar verwachting neemt de raad op 30 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel waarna er definitief getekend kan worden.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september (agendapunt 8) de visie integratie stad-land vastgesteld.

Afgelopen dinsdag 25 september heeft daarnaast het college een besluit genomen (agendapunten 13, 14 en 15) over de renovatie van de buitenzijde van het kasteel. Ook besloot het college een stuk grond van 5,3 hectaren aan de westzijde van de Kasteellaan aan te kopen. Hierdoor wordt het mogelijk de verkaveling aan beide zijden van de Kasteellaan meer te spreiden, waardoor de intensiteit van de bebouwing vermindert.

Deze besluiten zorgen ervoor dat er stappen gezet kunnen worden rondom Plan Steenenburg. 

kasteel

laan

Uitgelicht