Nieuwe bestuurder en nieuwe manager voor De Voorste Venne

De Voorste VenneNa zich de afgelopen jaren te hebben ingespannen om een prachtig gebouw met vele gebruiksmogelijkheden te realiseren, heeft het stichtingsbestuur van De Voorste Venne recent zijn functies neergelegd. De afgelopen week hebben gemeente en stichtingsbestuur samengewerkt aan een vlotte, zorgvuldige overdracht naar een nieuw bestuur. Er is gekozen om een bestuurder te benoemen voor een interim-periode, waarbij de keuze is gevallen op mevrouw Tamara Veldkamp-de Jong. Zij is op 30 december benoemd, tijdens een speciale vergadering van het stichtingsbestuur. Tamara Veldkamp-de Jong heeft de overdracht afgehandeld met het scheidende bestuur. Voor de dagelijkse leiding tijdens de interim-periode heeft zij Wilco Schrijvers benoemd. Hij draagt, samen met het personeel van De Voorste Venne, zorg voor de gehele exploitatie. 

Tamara Veldkamp-de Jong

Tamara Veldkamp-de Jong wil graag bijdragen aan het vormgeven van een bruisend lokaal cultureel centrum en wil zich inzetten voor een optimaal gebruik van deze mooie accommodatie. Zij brengt frisse energie, bestuurlijke ervaring, een brede maatschappelijke interesse, gevoel voor (sociaal) ondernemerschap en een pragmatische kijk op zaken mee en voldoet daarmee helemaal aan het profiel voor bestuurder van stichting De Voorste Venne. “Het gaat om een vrijwillige functie, maar dat betekent in mijn ogen niet vrijblijvend. Ik heb er zin in om met Wilco Schrijvers en de medewerkers en gebruikers van De Voorste Venne deze mooie locatie een belangrijke, centrale rol te laten houden en waar mogelijk uit te bouwen in de gemeente. Een levendige plek voor echt iedereen waar bewoners uit de hele gemeente samenkomen.” Tamara Veldkamp-de Jong woont in Vlijmen is jurist en houdt zich bezig met opzetten van fiscaal-juridische congressen rondom het thema grensoverschrijdend werken. Binnen onze gemeente is ze onder meer bekend als voormalig voorzitter van hockeyclub VMHC. Momenteel is ze secretaris van Stichting De Schroef.

Wilco Schrijvers

Wilco Schrijvers wil zich graag samen met het personeel inzetten voor het bruisende, lokale culturele centrum De Voorste Venne. Als dagelijks manager begeleidt en coördineert Wilco de dagelijkse werkzaamheden van het personeel. “In mijn rol als dagelijks manager wil ik vooral helpen de medewerkers van De Voorste Venne te laten stralen. Wat mij betreft staan zij namens De Voorste Venne voorop en werk ik vooral om hen te ondersteunen.” 
Wilco Schrijvers woont in Heesch en heeft de afgelopen 11 jaar gewerkt als directeur van cultureel centrum De Pas in Heesch.
In eerste instantie zou Hennie Antonis de rol van interim-manager gaan invullen, maar hij heeft na een persoonlijke afweging besloten niet te starten.  

Plan voor de toekomst van De Voorste Venne

Tamara Veldkamp-de Jong en Wilco Schrijvers gaan, met de kaders vanuit de gemeenteraad als uitgangspunt, een meerjarenbeleidsplan opstellen waaruit blijkt wat De Voorste Venne is, wordt en wil zijn. Dit plan kan dienen als basis voor eventueel benodigde besluiten van het gemeentebestuur. Op zo kort mogelijke termijn zal de nieuwe bestuurder medebestuurders zoeken om een nieuw (voltallig) bestuur te vormen. 

Uitgelicht