Nieuwbouw basisscholen Oudheusden

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de schoolbesturen en de gemeente op 10 september 2019, is een belangrijke mijlpaal bereikt. Het is een stap dichterbij om te komen tot een nieuw fris en duurzaam gebouw in Oudheusden voor basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde. 

Naast onderwijs komt er ook kinderopvang (Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal) in het nieuwe gebouw. Schoolbesturen en gemeente hebben hiervoor ook met Kinderopvang Mikz een intentieovereenkomst getekend.

Bouwheer

Samen bouwen schoolbesturen en gemeente een nieuw droomgebouw voor de kinderen van Oudheusden. Schoolbestuur stichting Scala neemt hiervoor het bouwheerschap op zich. Dit betekent dat zij de kar trekken en verantwoordelijk zijn voor het totale bouwproject. Dit doen ze in nauw overleg met de Willem van Oranje Scholengroep, Mikz en de gemeente. Het begint met het opstellen van een planning met daarin alle vervolgstappen, zoals het programma van eisen/keuze architect, het ontwerp (hoe gaat het gebouw eruit zien), de aanbesteding en de bouw. Er wordt dan ook onderzocht hoe tijdens de bouw de tijdelijke huisvesting van de scholen en de kinderopvang wordt geregeld. De gemeente betaalt het nieuwe gebouw. Over nieuwe mijlpalen in het bouwtraject informeren schoolbesturen en gemeente u gezamenlijk.

In onderstaande tekening kunt u een indicatie zien van de benodigde tijd die elke vervolgstap ongeveer kan duren.

n
 

n

n

 

Vorige nieuwsberichten

 

Uitgelicht