Laat uw stem horen en meldt u aan voor het inwonerpanel

De gemeente Heusden wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de Heusdense samenleving. Daarom starten we met een inwonerspanel. Een aantal keer per jaar leggen we de panelleden een aantal vragen voor over actuele onderwerpen. Doet u ook mee?

Aan de leden van het Inwonerspanel Heusden wordt gevraagd hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn en waar de gemeente zich mee bezig houdt zoals leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport of groenonderhoud. Ook krijgen ze de kans zelf onderwerpen aan te dragen.

Aanmelden
Woont u in de gemeente Heusden, bent u 16 jaar of ouder en wilt u uw stem laten horen? Meldt u dan nu aan bij het Inwonerspanel Heusden. Ga naar www.inwonerspanelheusden.nl en vul uw gegevens in. Alle onderzoeken worden geheel anoniem verwerkt en na afloop ontvangt u telkens een rapportage met de resultaten van het onderzoek.

Uitgelicht