Hulp gehad bij opvoeden of opgroeien?

Vul de vragenlijst in!

Bijeen Heusden doet mee aan een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). De afgelopen jaren is er veel veranderd in de hulp  voor gezinnen en jeugdigen. Allemaal met als doel de hulp voor gezinnen en jeugdigen te verbeteren.  Het Nederlands jeugdinstituut gaat in een aantal gemeenten 4 jaar lang onderzoeken of deze wijzigingen leiden tot versterking van eigen kracht van ouders en jeugd.

Bijeen Heusden werkt graag mee aan dit onderzoek. Er zijn immers genoeg gezinnen in onze gemeente die ondersteuning hebben (gekregen) door een opvoedcursus, sociale vaardigheidstraining, begeleiding vanwege ADHD of andere jeugd of gezinshulp. Het NJI wil graag weten of deze hulp effectief is.  Oftewel heeft de hulp die je gehad hebt geholpen?

Vragenlijst
In de vragenlijst kun je daar je mening over geven. Dus heb je in 2016 of 2017 hulp gehad bij opvoeden of opgroeien of heb je deze hulp nu, vul dan de vragenlijst in. Er zijn twee versies. Eén voor jongeren en één voor hun ouders. Liever op papier? Haal dan de papieren vragenlijst op bij Bijeen. 

Uitgelicht