De Voorste Venne, reactie college op brief stichtingsbestuur

Op 14 november heeft het bestuur van Stichting De Voorste Venne het college per brief geïnformeerd over de wens per 1 december alle bestuurlijke functies te willen neerleggen. In reactie hierop heeft het college het stichtingsbestuur geïnformeerd die bestuursverantwoordelijkheid niet over te nemen, zeker niet per 1 december. Ook heeft het college het bestuur van De Voorste Venne gewezen op zijn wettelijke, bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

In een raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de brief van de stichting en de reactie van het college.

Uitgelicht