Bouwkundige opnames voor gaswinning

Gemeente tegen gaswinning in de regio

Vermilion start bouwkundige opnames ten behoeve van gaswinning


De kans bestaat dat inwoners van de gemeente Heusden de komende weken een brief ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. over een bouwkundige opname van hun woning in de buurt van de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren. Omdat de gemeente Heusden samen met diverse andere gemeenten, het waterschap en de provincie beroep heeft ingesteld tegen de voorgenomen gaswinning, hebben wij Vermilion op 6 augustus verzocht om de communicatie over de bouwkundige opnames in afwachting van de uitspraak in de beroepzaak op te schorten.

Vermilion Energy Netherlands B.V. is het energiebedrijf dat aardgas wint uit kleine gasvelden in Nederland. In het najaar van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit gegeven op de plannen tot uitbreiding van de gaswinning in de velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State.

Representatieve selectie
Op grond van het instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden. De dorpen in de gemeente Heusden, die binnen het betrokken gebied vallen, staan op bijgaande kaart van Vermilion aangegeven (met rode cirkels).

Vermilion start week 37 met de uitvoer van de bouwkundige opname. Deze wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Thorbecke. Zij maken een representatieve selectie op basis van openbare gegevens.Hieraan voorafgaand ontvangen de bewoners, die tot binnen de selectie behoren, op vrijdag 23 augustus een brief van Vermillion. Vermillion organiseert een telefonisch spreekuur voor bewoners van 26 tot en met 30 augustus tussen 12.00 en 13.00 uur om alle vragen over deze bouwkundige opname te beantwoorden. Via een persbericht heeft het bedrijf uitgelegd waarom het de bouwkundige opname uitvoeren, waarom Vermillion niet wil uitstellen, ondanks de oproep van de gemeenten, en hoe de bouwkundige opname wordt uitgevoerd. Op 5 september organiseert Vermillion tenslotte een informatieavond in het Fletcher Hotel-Restaurant aan de Burg. Van de Klokkenlaan 55, 5141 EG in Waalwijk. De avond vindt plaats van 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Tegen gaswinning
Net als de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Tilburg en Altena, het waterschap en de provincie is de gemeente Heusden tegen de voorgenomen gaswinning door Vermilion. Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.

Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. Bovendien draagt het niet bij aan het halen van nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak in de Urgenda-zaak.  

We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.