Blauwalgen in nieuw gegraven waterpartijen in Vlijmen-Noord

Er zijn blauwalgen aangetroffen in een deel van de nieuw gegraven waterpartijen in Vlijmen-Noord ter hoogte van de Mommersteeg. Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Contact met het water wordt afgeraden. Er staan waarschuwingsborden. 

Schadelijk voor mens en dier

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Wat doen het waterschap en de gemeente

Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Wanneer de zon minder schijnt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg weer.

Om te voorkomen dat er later weer blauwalgen komen proberen we de hoeveelheid voedingsstoffen in het water te verminderen. Ook het creëren van doorstroming draagt vaak bij aan een mindere belasting van het water met voedingsstoffen en het voorkomen van een explosieve groei van algen.

De vijvers waar blauwalg is aangetroffen, zijn recent aangelegd en er mist nog oeverbegroeiing. Daarmee is er nog geen stabiel ecosysteem. Dat maakt dat deze vijvers - zeker door de hoge watertemperatuur - momenteel erg gevoelig zijn voor algenbloei.

Advies aan omwonenden en gebruikers

Om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren doen we ook een beroep op jou. De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten in afgevallen bladeren maar kunnen ook in het water komen via lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep. Door als gebruiker van het water het voeren van eenden te beperken en te voorkomen en je hond niet nabij het water te laten poepen draag je zelf bij aan een gezonder en mooiere stadsvijver waar je langer van kunt genieten.

 

 

Uitgelicht