Begroting 2020 unaniem aangenomen

Begroting 2020 unaniem aangenomen

Donderdagavond 7 november nam de gemeenteraad unaniem de begroting 2020 aan. In een levendig debat werden veel moties besproken. Zo verzocht de gemeenteraad het college een maximale inspanning te doen om te proberen de bibliotheek in Drunen onder te brengen bij De Voorste Venne.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen: afval, hondenpoep, handhaving, jeugdzorg, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Meer informatie

De begroting 2020 bevat de voorgenomen doelen en te realiseren resultaten voor 2020. Er liggen tal van ambities op terrein van het sociaal domein, veiligheid, duurzaamheid en fysieke infrastructuur.

De hele begroting kun je lezen op Heusden.begroting-2020.nl.

Uitgelicht