Begroting; samen doen in 2019

De gemeenteraad stemde op 8 november in met de begroting 2019.  Dit is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode. De eerste begroting waarin de ambities uit het coalitieprogramma Heusden. Samen. Doen! handen en voeten krijgen in de financiële planning van de gemeente. Tegelijkertijd is dit nadrukkelijk níet de eerste begroting. Het is opnieuw een begroting die laat zien dat Heusden een financieel gezonde gemeente is, die ieder jaar beschikt over de financiële middelen om de dromen van onze gemeenschap te realiseren. Ook met de begroting 2019 lukt dat: we hebben voor het vijfde jaar op rij een sluitende begroting. 

Digitale begroting

Dit is de tweede begroting die we digitaal presenteren. Voor iedere inwoner van de gemeente Heusden is de begroting gemakkelijk, online te lezen. Dit jaar vatten we de begroting ook visueel samen in een infographic.
U kunt hier de begrotingsraadsvergadering van 8 november terugkijken.

Toelichting door de collegeleden

De komende weken lees je in de informatiepagina Nu & Morgen telkens een toelichting van een collegelid over de plannen voor 2019. Deze artikelen worden ook hier gepubliceerd:

begroting

 

 

Uitgelicht