Afvaltarieven 2019

Kosten voor afval in  2019

Jaarlijks ontvang je bij de afrekening van Brabant Water een overzicht van de kosten voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Als u in een “grondgebondenwoning” (laagbouw) woont maakt u gebruik van een container voor het aanbieden van uw PMD- en GFT-afval u betaalt dan een vastrecht van 123 euro plus het tarief voor het aanbieden van uw PMD- of GFT-afval per keer. U betaalt dan in 2019 een bedrag aan vastrecht van 123 euro. 

Als u gebruik maakt van een bovengrondse verzamelcontainer voor GFT- en/of PMD-afval, een biobakje voor GFT-afval en/of plastic zakken voor PMD-afval zijn de kosten hiervoor opgenomen in het vastrecht, op basis van een gemiddeld aantal ledigingen. U betaalt dan in 2019 een bedrag aan vastrecht van 154 euro.

Het komend jaar betaal je net als in 2018 voor het restafval € 2,30 per inworp in de ondergrondse restafvalcontainers.

Let op!

Vanaf 1 januari 2019 betaal je een bedrag per keer dat je de GFT-container en PMD-container laat ledigen.

GFT-container (140 liter)       €  1,00 per keer

GFT-container (240 liter)       €  1,70 per keer

PMD-container (140 liter)      €  1,00 per keer

PMD-container (240 liter)      €  1,70 per keer

 

Klik hier voor een rekenvoorbeeld

Klik hier voor de Afvalverordening 2019

Uitgelicht