Welke subsidies kun je aanvragen?

De verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid op een rijtje:

Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen: subsidiepot leeg

Sinds april 2019 heeft de gemeente Heusden een subsidieregeling voor woningeigenaren die hun woning willen isoleren. De regeling eindigt op 31 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De regeling gold voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas. Een groot aantal inwoners heeft gebruik gemaakt van de regeling,  kortom een groot succes! De subsidiepot is inmiddels leeg. Nieuwe aanvragen worden dan ook niet meer in behandeling genomen. Lopende aanvragen handelen we uiteraard nog wel af. Heb je toch nog plannen om jouw woning te isoleren en kun je daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? Kijk dan eens op https://www.rvo.nl. De Rijksoverheid heeft sinds 15 augustus 2019 een regeling opengesteld voor woningeigenaren die aan hun woning minimaal 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Uitgelicht