Gemeente Heusden steunt Hedikhuizen Duurzaam

Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A. en gemeente Heusden werken samen aan het maatschappelijke initiatief van betrokken inwoners om hun dorp Hedikhuizen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Op 14 januari zetten zij hiervoor handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst.

Zelfvoorzienend Hedikhuizen

Enthousiaste inwoners van Hedikhuizen willen zelf duurzame elektriciteit en warmte gaan opwekken. Ook onderzoeken ze manieren om dit in eigen beheer op te slaan, te transporteren en te distribueren via een eigen energienet. Dit alles heeft ook een sociaal maatschappelijke doelstelling: ze willen de opbrengsten hiervan inzetten om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.

Heel. Heusden. Duurzaam.

Wethouder Mart van der Poel: “Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van Dromen. Doen. Heusden. en past uitstekend bij de ambities van Heel. Heusden. Duurzaam. We ondersteunen de Coöperatie daarom van harte door ruimte te bieden waarbinnen ze hun initiatief waar kunnen maken. Dit doen we met kennis, netwerk, ambtelijke inzet en middelen. Met deze overeenkomst wordt onze samenwerking nu bekrachtigd. Dit biedt ons ook de kans om hiervan te leren voor mogelijke andere initiatieven voor verduurzaming in Heusden.”

Proeftuin Aardgasvrije wijk

Deze overeenkomst is ook onderlegger voor de aanvraag die we samen bij het Rijk gaan indienen om in aanmerking te komen voor het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Het kabinet wil de komende jaren samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. Het rapport Haalbaarheidsonderzoek Warmtenet Hedikhuizen van Hocosto is bij de ondertekening van deze overeenkomst overhandigd aan de wethouder. Dit rapport is positief over de haalbaarheid.

“Hoe mooi zou het zijn als Hedikhuizen als proeftuin wordt aangemerkt voor het aardgasvrij maken van onze woningen. We zouden dan een bijdrage van Rijksoverheid kunnen ontvangen. Samen met de gemeente maken we ons hiervoor sterk. Ook zien we binnenkort kansen om te starten met de stimulering van ‘Zon-op-Dak’”, aldus Eugène-Emile Kuis namens de Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam.

Via onderstaande video wordt meer uitleg gegeven over de plannen

 

Uitgelicht