Biodiversiteit

Eerste uitleverdag ’Natuur in de wijk’. 

Bewoners van de Clauslaan en Willem Alexanderlaan in Vlijmen ontvingen zaterdagochtend 19 oktober de bestelde planten voor bijen en vlinders. De kleurrijke bloemen van de vlinderstruiken, het kattenkruid en de zonnehoed geven het hele jaar voedsel aan vlinders en andere insecten. Het uitdelen van de planten was de eerste actie binnen het project ‘Natuur in de Wijk’, dat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden samen met de gemeente het komende jaar gaat uitrollen. Planten en dieren komen steeds vaker in de verdrukking doordat steden blijven uitbreiden, maar de tuin in de stad kan ook veel natuurlijke kansen bieden. Met kleine investeringen kan de stad ruimte bieden aan allerlei soorten vlinders zoals het ‘boomblauwtje’ en vogels als mussen en gierzwaluws. Deze natuur in de woonwijken levert daarmee een bijdrage aan het ecosysteem in onze gemeente en zorgt voor een fijne groene leefomgeving. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden gaat in 2020 verder met het project in Venne-Oost. Naast het uitdelen van planten komen ook nestkasten voor een klein bedrag beschikbaar. Daarnaast geven zij allerlei informatie over dieren die graag vertoeven in onze tuinen zoals de egel, eekhoorn en vleermuis.

Meer informatie over het project 'Natuur in de wijk' volgt begin 2020.

Aanleggen van groen

Bij de aanleg van nieuw groen en het vervangen van bestaande beplanting kiezen we in onze gemeente vaker soorten die van oorsprong van hier komen (inheems zijn). Dit trekt insecten, vogels en andere dieren aan, waardoor je de natuur en de seizoenen dichter bij de deur beleeft. Daarnaast verbinden we de natuurgebieden (Ecologische Verbinding Zones), zodat dieren en planten zich beter kunnen verplaatsen en ontwikkelen. In het buitengebied maaien we het gras minder, zodat we mooie bloemrijke bermen krijgen. Dit willen we ook steeds meer in de wijk realiseren, zodat ook daar meer biodiversiteit komt. Kijk maar eens in Geerpark en Vlijmen-Noord.

Foto biodiversiteit

 

 

 

Uitgelicht