Windenergie in Heusden

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden willen we ons aandeel leveren.

Kadernotitie Windenergie - stand van zaken

Naar aanleiding van de verdiepingsavond op 22 oktober is in november-december gewerkt aan het opstellen van de visie. Het uiteindelijke doel van deze notitie is om te komen tot een aantal mogelijke locaties die geschikt zijn voor windenergie en onder welke voorwaarden. Dit doen we samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen. Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame (wind- en zonne) energie en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken.

Laat je mening horen, dien een zienswijze in

Het college van Heusden heeft op 7 januari 2020 ingestemd met het ontwerp van de ‘Kadernotitie Windenergie’. Deze ligt ter inzage van 9 januari 2020 tot en met 5 februari 2020 (vier weken). Het is mogelijk een zienswijze in te dienen. Tijdens de inzageperiode hebben de leden van de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 29 januari 2020 de gelegenheid om te reageren op het concept. Als alles volgens planning verloopt, wordt de kadernotitie in maart 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Relatie met Regionale Energie en KlimaatStrategie (REKS)

Onderdeel van het klimaatakkoord van het Rijk (28 juni 2019) is dat elke regio in Nederland een RES op gaat stellen. Elke regio is daar druk mee bezig. Heusden is ingedeeld in de regio Hart van Brabant, die aan de RES de K van Klimaat heeft toegevoegd: de REKS. De gemeenteraad vindt het belangrijk om, voordat de REKS door de regio wordt vastgesteld, zelf, samen met de inwoners, een visie te hebben op windenergie (kadernotitie).

Bijeenkomsten over windenergie

  • Op 10 september praatte een groep van betrokken inwoners over het proces waarop de nieuwe gemeentelijke visie op windenergie tot stand moet komen.  Zie dit Facebook bericht.
  • Op 18 september praatten duurzaamheidspartners in het gemeentehuis in Vlijmen over windenergie.
  • Op 24 september praatten inwoners in de Voorste Venne over windenergie. Zie dit Facebook bericht.
  • Op 30 september praatten inwoners in het gemeentehuis Vlijmen over windenergie.
  • Op dinsdagavond 22 oktober werd alle input bij elkaar gebracht voor een verdiepingsbijeenkomst. Lees hier het nieuwsbericht. Daarin staat een top 5 met aanbevelingen/aandachtspunten.
  • Op 14 januari 2020 was er een informatiebijeenkomst voor inwoners en belangstellenden over het ontwerp 'Kadernotitie Windenergie'.

Presentaties terugkijken
Er zijn presentaties op 24 september, 30 september, 19 december en 14 januari getoond, deze vind je hier:

Veel gestelde vragen

Meer informatie 

Op de volgende sites vind je meer informatie over windenergie (nut en noodzaak, wet- en regelgeving, omgeving, cijfers, enzovoort):

#Heel. Heusden. Duurzaam. | Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl 

Windenergie

Uitgelicht