Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS)

Met de REKS sorteren wij in de regio Hart van Brabant* voor op het Klimaatakkoord. Dit akkoord is nog niet gesloten, dus de uitgangspunten kunnen nog volop wijzigen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49% minder moet zijn dan in 1990 (116Mton). Het belangrijkste broeikasgas is CO2. Samen met onze maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners in de regio Hart van Brabant zijn we begonnen met het opstellen van de REKS. Hierin gaan we bepalen hoe wij aan de opgave vanuit Het Rijk gaan voldoen. Om aan te geven hoe fors deze opgave is: het komt neer op zo’n 150 windmolens en 1000 hectare zonnevelden die hiervoor nodig zijn. Als regio mogen wij zelf invulling geven aan hoe en waar wij de gevraagde energie gaan besparen en duurzaam opwekken. Stellen wij geen doel, dan stelt Het Rijk dit voor ons. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dit concreet voor Heusden betekent. 

* In de regio Hart van Brabant zitten wij samen met de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

 

Uitgelicht