Eikenprocessierups

De overlast van de eikenprocessierups had Nederland en ook Heusden de afgelopen zomer in zijn greep. Er zijn in 2019 maar liefst 300 meldingen binnen gekomen van locaties waar de jeukende rups aanwezig was. Door de zachte winter bestaat de kans dat er meer rupsen de winter overleven. De afgelopen maanden is er, na de evaluatie van de bestrijding in 2019, een plan van aanpak gemaakt om de overlast van de eikenprocessierups de komende jaren te beheersen.

Stimuleren van biodiversiteit
Een van de wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren in is het investeren in biodiversiteit zoals het ophangen van nestkasten en het aanleggen van kruidenrijke bermen. Hierdoor willen we natuurlijke vijanden van de rups, zoals koolmezen, vleermuizen en insecten, de ruimte bieden om de plaag van de eikenprocessierups te verminderen. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, die een nieuwe werkgroep in het leven heeft geroepen, willen we de eikenprocessierups op natuurlijke wijze gaan bestrijden. Omdat het vergroten van de biodiversiteit pas op de lange termijn afdoende werkt, treffen we nog andere maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups op de korte termijn te beheersen.  

Meer maatregelen
Vanzelfsprekend kiezen we bij het aan- of herplanten van bomen minder voor de inheemse eiken. We breiden de preventieve bestrijding uit, hierbij benevelen we bomen met een bacteriepreparaat. Er worden risicogebieden en prioriteiten vastgelegd waar de bestrijding van nesten voorrang krijgt. Verder worden er op tijd afspraken gemaakt met aannemers en bekijken we in hoeverre de buitendienst kan helpen bij het verwijderen van nesten om capaciteitsproblemen in de bestrijding te voorkomen.  

Wat kun je zelf doen
Zelf kun je ook bijdragen aan de biodiversiteit in jouw leefomgeving. Stem bijvoorbeeld de inrichting van je tuin af op de vogels die leven in de buurt of hang zelf een nestkastje in je tuin. Ook jouw tuin is een potentieel insectenparadijs. Wist je dat insecten zorgen voor een vruchtbare bodem, voedsel zijn voor vogels en je tuin in evenwicht brengen. 

Specialistische aanpak
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in oktober 2019 een nieuwe leidraad voor de beheersing van de eikenprocessierups opgesteld. De leidraad is door een groep specialisten opgesteld. Het college van Heusden heeft op basis van de leidraad een plan van aanpak vastgesteld om de eikenprocessierups in 2020 te beheersen. De bestrijding van de eikenprocessierups kostte in 2019 meer dan een ton. Het overgrote deel van dit bedrag ging op aan het wegzuigen van nesten door gespecialiseerde bedrijven.

We doen onze uiterste best om de overlast van de eikenprocessierups zoveel als mogelijk te beheersen. Door de zachte winter kunnen we helaas, ondanks alle extra maatregelen, niet garanderen dat er dit jaar geen overlast zal zijn. Wil je meer informatie over de eikenprocessierups? Kijk dan op deze website van de GGD. Heb je ergens eikenprocessierupsen gezien meld dit aan de gemeente via de Buitenbeterapp, per mail via info@heusden.nl of telefonisch via (073) 513 17 89.