Waarmerken kopie of afschrift


Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

U kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen.. Diploma's en getuigschriften worden sinds 1 januari 2012 niet meer gewaarmerkt door de gemeente.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven.

U kunt hiervoor een afspraak maken.

Voorwaarden

Wat waarmerkt de gemeente wel

  • reisdocumenten

  • rijbewijzen

  • contracten

  • verklaringen

Wat waarmerkt de gemeente niet

  • diploma's

  • getuigschriften

  • documenten met een kerkelijke inslag

Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.

U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO.

Toelichting kosten

Het waarmerken van een document kost 6,55 euro.
U dien de leges direct te voldoen. U kunt bij ons pinnen.

Meenemen

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht