Waarmerken kopie of afschrift

Let op; vanaf 1 april 2018 werken wij 's middags alléén op afspraak.

U kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen.
Diploma's en getuigschriften worden sinds 1 januari 2012 niet meer gewaarmerkt door de gemeente.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven.

Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

Voorwaarden

Wat waarmerkt de gemeente wel

  • reisdocumenten

  • rijbewijzen

  • contracten

  • verklaringen

Wat waarmerkt de gemeente niet

  • diploma's

  • getuigschriften

  • documenten met een kerkelijke inslag

Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.

U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO.

Toelichting kosten

Het waarmerken van een document kost 6,55 euro.
U dien de leges direct te voldoen. U kunt bij ons pinnen.

Meenemen

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Uitgelicht