Verhuizing naar Nederland

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, meldt uzelf en uw eventuele partner en kinderen dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk bij de gemeente. Het criterium hierbij is dat u in een periode van 6 maanden minimaal 4 maanden in Nederland verblijft.

Bij de balie van het gemeentehuis in Vlijmen zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar. Iedere persoon die ingeschreven wordt, moet een apart formulier invullen. Het is niet mogelijk om dit online te doen.

Het intakegesprek vindt alleen plaats op afspraak. Dit is mogelijk aan de balie of telefonisch via (073) 51 31 789. Van deze afspraak ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een overzicht van de documenten die u moet overleggen tijdens de afspraak.

Heeft u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Wilt u deze folder in een andere taal?
Raadpleeg dan de websites www.newinthenetherlands.nl.

Meenemen


  • Geldig legitimatiebewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt. Deze personen moeten allemaal bij de afspraak aanwezig zijn.

  • Bewijs van uitschrijving (dit is alleen nodig als u komt uit Aruba of de Nederlandse Antillen).

  • Huur- of koopovereenkomst van uw woning en toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.

  • Originele documenten uit het buitenland, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte. Het kan voorkomen dat u om extra informatie en bewijsstukken wordt gevraagd. Documenten uit het buitenland moeten worden gelegaliseerd. Er zijn uitzonderingen, kijk voor meer informatie op https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren

Het is mogelijk dat er nog aanvullende stukken aan u worden gevraagd.

Uitgelicht