Principeverzoek

Bij omvangrijke of complexe (ver)bouwwerken kunnen de kosten voor een omgevingsvergunning hoog zijn. Daarom kunt u bij ons eerst een principeverzoek indienen. Dan kunt u inschatten of u voor uw plannen een vergunning kunt krijgen. Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden maar het bespaart u mogelijk hoge onderzoeks- en legeskosten als uw wensen niet haalbaar zijn. De uitkomst van uw principeverzoek is geen vergunning. Neem hiervoor eerst contact op met onze bouwplantoetsers via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl. Dan kijken zij samen met u naar de mogelijkheden.

Er bestaan drie soorten principeverzoeken:

1) Verzoek nieuwe woningbouw
Wilt u één of meerdere nieuwe woning(en) bouwen of één of meerdere wooneenheden of kamers voor kamerbewoning in een nieuw of bestaand pand realiseren, zonder woonbestemming of bouwvlak maar dit past niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek nieuwe woningbouw indienen. Dit kan ook als u een woning of woonmogelijkheid voor mantelzorg of tijdelijke bewoning wilt bouwen. Dit verzoek kan in principe worden toegekend als u maximaal één extra woning wilt bouwen en als aan alle overige randvoorwaarden wordt voldaan. Hierbij geldt dat het vooraf splitsen of verkopen van een perceel niet betekent dat er meer dan deze ene woning mag worden gerealiseerd. Uw verzoek wordt ook getoetst aan randvoorwaarden die te maken hebben met onder meer: stedenbouw, ruimtelijke ordening, verkeer, parkeren, geluid/milieu, infiltratie, water, volkshuisvesting, cultuurhistorie, archeologie en bodemgesteldheid.
De kosten hiervoor bedragen € 635,00. Als een welstandsbeoordeling nodig is, komt er € 114,50 bij.

2) Verzoek nieuwe bedrijvigheid
Wilt u een nieuw bedrijf beginnen, een bestaand bedrijf uitbreiden in grootte of qua activiteiten, een bedrijf aan huis starten of nevenactiviteiten bij uw bedrijf beginnen, maar past dit niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek nieuwe bedrijvigheid indienen. De kosten hiervoor bedragen € 402,00. Als een welstandsbeoordeling nodig is, komt er € 114,50 bij.

3) Principeverzoek voor (ver)bouwplannen.
Wilt u een nieuwe woning bouwen of verbouwen en op het perceel ligt een woonbestemming met een bouwvlak, maar de nieuw te bouwen woning past niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek voor (ver)bouwplannen indienen. Onder verbouwplannen vallen als voorbeeld dakopbouwen, aanbouwen, uitbouwen, erkers etc. Ook hiervoor kunt u dit principeverzoek gebruiken. De kosten hiervoor bedragen € 228,00. Als een welstandsbeoordeling nodig is, komt er € 114,50 bij.

Het antwoord op een principeverzoek heeft geen rechtsgevolg: er is dus ook geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. Wij willen voor iedereen transparant zijn, maar zonder iemand te benadelen; persoonsgegevens en bijlagen publiceren wij in beginsel niet. Het antwoord is wel openbaar, verwoord op de openbare besluitenlijst van het college, tenzij er een bijzondere reden is om het niet openbaar te laten zijn. Wij publiceren het antwoord niet in het huis-aan-huis-blad of het elektronisch gemeenteblad. Als u een bijzondere reden heeft om het toch niet openbaar te laten zijn, kunt u het ons laten weten.

Op ruimtelijke plannen kunt u zien wat de regels zijn binnen het bestemmingsplan en wat u wel of niet mag (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente.

Uitgelicht