Horeca, exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming tot het uitbaten van een horecabedrijf wanneer u dranken en/of etenswaren verstrekt voor gebruik ter plaatse. Wijzigt u de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting? Dan moet u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen.

U hebt ook de vergunning nodig wanneer u geen alcoholhoudende dranken serveert.

Geen vergunning is nodig voor:

  • sportkantines, buurthuizen of sociaal-culturele centra die door niet-commerciĆ«le instellingen worden geĆ«xploiteerd;
  • horeca-activiteiten in een zorgcentrum;
  • bedrijfskantines en horecabedrijven in rouwcentra die niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • ondergeschikte horeca in een winkel, bijvoorbeeld een koffiehoek.


Voorwaarden

Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt getoetst of:

  • de woon- en leefomgeving en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van uw horecabedrijf;
  • het geldende bestemmingsplan ruimte biedt voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten;
  • u als exploitant niet in enig opzicht van slecht levensgedrag bent;
  • er geen sprake is van misbruik van de vergunning. Dit wordt nagegaan door het uitvoeren van een BIBOB onderzoek.

Toelichting kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost 143,35 euro.

Een wijziging kost 20,50 euro.

Meenemen

Voor het indienen van uw aanvraag vindt er een intake-gesprek plaats. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.

Tijdens het gesprek wordt bekeken of uw aanvraag compleet is. Neem daarom de volledig ingevulde formulieren en bijbehorende bijlagen mee. U kunt de formulieren hieronder downloaden.

Aanvraagformulier exploitatievergunning


Let op: Vergeet niet de formulieren voor het BIBOB onderzoek mee te brengen indien dit voor uw aanvraag van toepassing is.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Tips

Denkt u eraan dat u wellicht een drank- en horecavergunning en/of een terrasvergunning nodig heeft?

Uitgelicht