Geboorteaangifte

Heeft u net een kind gekregen? Is het in Nederland geboren?

Geeft u de pasgeborene dan aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte kan opmaken.

U bent verplicht een pasgeborene binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven.

U kunt aangifte van geboorte doen tijdens openingstijden van de Gemeente Heusden. https://www.heusden.nl/Over_de_gemeente/Contactgegevens

U brengt mee:

  • geldig legitimatiebewijs

  • verklaring van geboorte van de arts of verloskundige

  • eventueel eerder opgemaakte akte van erkenning

Als u wilt erkennen maakt u een afspraak met de afdeling Burgerzaken. Dat kan door te bellen met de gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 513 17 89.


Toelichting kosten

Afschrift van de akte

De ouders kunnen tegen betaling van de leges een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen.

Meenemen

  1. Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart.
  2. Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  3. Een verklaring van een arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.
  4. Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  5. Eventueel een akte van naamskeuze.

Uitgelicht