Belastingen en heffingen, teruggave

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (ten dele) terugkrijgen.

Voorwaarden

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

U vertrekt uit de gemeente:

Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op ontheffing voor de

  1. Afvalstoffenheffing.
  2. Rioolheffing (verbruikersdeel).

U verhuist binnen de gemeente:

Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

Aanvraag

Voor vermindering of kwijtschelding van belastingen dient u een aanvraagformulier in te vullen en af te geven aan de gemeente. Het aanvraagformulier kunt U bij de gemeente verkrijgen.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente.

Meenemen

Kopie einde huurcontract of kopie van akte van verkoop van de woning.

Verhuizing altijd melden

Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht