Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

De voorwaarden zijn:

 • voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 • verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.
 • alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 • als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin staat hoe u een verantwoorde verstrekking van alcohol waarborgt.
 • voor verenigingen en stichtingen heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening aanvullende beperkingen opgelegd.
 • er mag geen sprake zijn van misbruik van de vergunning. Dit wordt nagegaan door het uitvoeren van een BIBOB onderzoek.

Toelichting kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost 287,00 euro.

Het wijzigen van een bestaande vergunning kost 51,70 euro.

Bijzonderheden

De paracommerciƫle rechtspersonen (verenigingen en stichtingen) mogen sinds 1 januari 2014:

 • alleen alcohol verkopen tijdens de schenktijden van maandag tot en met zaterdag tussen 13.00 uur en 24.00 uur en op zondag tussen 11.00 uur en 24.00 uur;
 • geen alcohol schenken tijdens feesten van persoonlijke aard, bijvoorbeeld tijdens feesten en partijen;
 • geen alcohol schenken tijdens bijeenkomsten, die gericht zijn op personen die niet betrokken zijn bij uw instelling. Een uitzondering hiervoor is opgenomen voor een aantal bijeenkomsten, die apart genoemd worden in de regeling. Dan gaat het bijvoorbeeld om jaarfeesten, vrijwilligersavonden, nieuwjaarsbijeenkomst etc.
 • in bijzondere gevallen is incidenteel ontheffing mogelijk van deze regels.

Wetten

Aanvraag

U moet een vergunning aanvragen indien:

 • u een (horeca)zaak wilt overnemen of starten;

 • de ondernemingsvorm wijzigt;

 • de inrichting (bouwtechnisch) zodanig wijzigt dat niet meer wordt voldaan aan de inrichtingseisen.

Nieuwe leidinggevende
Als een nieuwe leidinggevende in uw bedrijf werkzaam is, dan hoeft u dat alleen maar vooraf te melden. Na bevestiging van de melding door de gemeente kan deze leidinggevende direct aan de slag. Houdt u er wel rekening mee dat de leidinggevende achteraf wordt getoetst op onbesproken gedrag.

Meenemen

Voor het indienen van uw aanvraag vindt er een intake-gesprek plaats. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.

Tijdens het gesprek wordt bekeken of uw aanvraag compleet is. Neem daarom de volledig ingevulde formulieren en bijbehorende bijlagen mee. U kunt de formulieren hieronder downloaden

Let op: er gelden verschillende aanvraagformulieren voor de reguliere horeca en verenigingen.

Formulieren voor de reguliere horeca/ slijterijen:

Formulier voor verenigingen:

Let op: Vergeet niet de formulieren voor het BIBOB onderzoek mee te brengen indien dit voor uw aanvraag van toepassing is.

Wilt u een leidinggevende aanmelden of afmelden? Dan kunt u het wijzigingsformulier volledig invullen en opsturen.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Tips

Denkt u er aan dat u wellicht een exploitatievergunning en/of een terrasvergunning nodig heeft?

U kunt gebruik maken van communicatiemateriaal. U kunt hierbij denken aan posters of deurstickers waaruit blijkt dat u onder de 18 geen alcohol verkoopt.


Uitgelicht